Kennesaw State University

Players

Current Teams

AMarshyy
Stevotello
theboyd0309
lost
Syzlx (free agent)
Emcipio
kandilarov
SushiDaddy
X-ZacLee
Mkuziak
Bigoletim
chase77

KSU CSGO DIV II

Division 2

-

League

-

Rank

-

Scrims

1500

ELO

KSU CSGO

Division 1

-

League

-

Rank

-

Scrims

1500

ELO

Kennesaw State Yellow

-

League

-

Rank

-

Scrims

1500

ELO

Kennesaw State White

Junior Varsity Spring

3-1

League

2

Rank

-

Scrims

1500

ELO

Kennesaw State University

Division 2

-

League

-

Rank

-

Scrims

1500

ELO

Kennesaw State Silver

Junior Varsity Spring

0-4

League

6

Rank

-

Scrims

1500

ELO

Kennesaw State Gold

Varsity Spring

-

League

-

Rank

-

Scrims

1500

ELO

Kennesaw State Black

Junior Varsity Spring

-

League

-

Rank

-

Scrims

1500

ELO