Raul Toro

RyugenDragon

Boston University

Discord logo white RyugenDragon#5297

Tier

Master Yi

Champion

0 - 0

CSL Record

Scrim Elo

-

AVG KDA

0.0

AVG DMG

0.0

AVG GPM

0.0

AVG CPM

CSL Game History

RyugenDragon#1224

Battle.net

rogue

Class

0 - 0

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team

RyugenDragon#1224

battle.net

Genji

ow hero

0 - 0

CSL Record

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team

RyugenDragon

Capcom Fighter Id

1500.0

Scrim Elo

0 - 0

CSL Record

Ryu

Preferred Fighter

CSL Game History

Date Team Stage Opponent

Aruto

Gamer Tag

0 - 0

CSL Record

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team