Trevor Shelanskey

tcwakka

Illinois Institute of Technology

Tier

Yasuo

Champion

2 - 1

CSL Record

Scrim Elo

3.07

AVG KDA

23,238.67

AVG DMG

382.68

AVG GPM

7.16

AVG CPM

CSL Game History