Anthony Jackson

Childish8

Mississippi State University

Tier

Kayle

Champion

2 - 2

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

-

AVG KDA

0.0

AVG DMG

0.0

AVG GPM

0.0

AVG CPM

CSL Game History