Avery Zhou

AlphaBetaZ

Case Western Reserve University

Tier

Sona

Champion

1 - 2

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

Infinity

AVG KDA

7,810.0

AVG DMG

202.45

AVG GPM

0.2

AVG CPM

CSL Game History