Andrew Harasym

andrewharasym

University of Manitoba

Tier

Vayne

Champion

22 - 9

CSL Record

-

CSL ELO

3.61

AVG KDA

18,141.29

AVG DMG

381.23

AVG GPM

7.67

AVG CPM

CSL Game History