Brayden Hitch

Shotty

University of Manitoba

Discord logo white Hitchy#1409

Tier

Orianna

Champion

16 - 8

CSL Record

1515.26369320648

Scrim Elo

2.65

AVG KDA

7,915.67

AVG DMG

231.0

AVG GPM

1.04

AVG CPM

CSL Game History

Nov 9, 2019

vs

top

Nov 9, 2019

vs

top

Nov 16, 2019

vs

Bottom KDA1/5/10 DMG7,257 GPM222.83 CPM0.17

Nov 16, 2019

vs

Bottom KDA1/2/10 DMG5,105 GPM239.95 CPM1.6

Jan 11, 2020

vs

jungle

Jan 25, 2020

vs

support

Jan 25, 2020

vs

support