Brett Payne

hi im vaynsu

Missouri State University

Tier

Nami

Champion

4 - 5

CSL Record

-

CSL ELO

3.5

AVG KDA

3,335.0

AVG DMG

279.51

AVG GPM

2.0

AVG CPM

CSL Game History