Dylan Cuevas

DarkDylan

Mississippi State University

Discord logo white DarkDylan#8434

Bio

Mississippi State Esports LoL Head Coach

Tier

Nami

Champion

2 - 5

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

4.73

AVG KDA

13,679.17

AVG DMG

234.39

AVG GPM

1.01

AVG CPM

CSL Game History

Nov 9, 2019

vs

Bottom KDA2/5/9 DMG9,903 GPM242.83 CPM2.37

Nov 9, 2019

vs

Bottom KDA2/3/11 DMG6,269 GPM218.65 CPM1.65