Shane Helton

shanehelton

University of Nevada, Reno

Tier

Talon

Champion

2 - 7

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

2.38

AVG KDA

15,975.6

AVG DMG

332.81

AVG GPM

6.88

AVG CPM

CSL Game History