Anthony Antonoff

AnthonyAntonoff

San Diego State University

Tier

Dr. Mundo

Champion

3 - 4

CSL Record

-

CSL ELO

1.6

AVG KDA

15,134.5

AVG DMG

340.93

AVG GPM

9.08

AVG CPM

CSL Game History