Shamikh Abid

Blodd

University of Ottawa

Tier

Gangplank

Champion

7 - 6

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

6.25

AVG KDA

16,293.57

AVG DMG

430.76

AVG GPM

7.99

AVG CPM

CSL Game History