Antony Nguyen

Antony_Ant

University of South Alabama

Tier

Kassadin

Champion

2 - 1

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

3.68

AVG KDA

17,649.4

AVG DMG

342.76

AVG GPM

6.77

AVG CPM

CSL Game History