Shane Clegg

RadiantPlasma

University of Nebraska - Lincoln

Discord logo white RadiantPlasma#8610

Tier

Kha'Zix

Champion

3 - 4

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

1.77

AVG KDA

7,597.0

AVG DMG

249.87

AVG GPM

0.83

AVG CPM

CSL Game History

Nov 9, 2019

vs

Bottom KDA1/5/10 DMG7,072 GPM251.15 CPM0.8

Nov 9, 2019

vs

Bottom KDA1/6/9 DMG10,861 GPM243.13 CPM0.7

Nov 16, 2019

vs

Bottom KDA0/5/3 DMG3,269 GPM208.5 CPM0.55

Nov 16, 2019

vs

Bottom KDA4/8/10 DMG8,066 GPM288.48 CPM1.65

Nov 16, 2019

vs

Bottom KDA2/6/13 DMG8,717 GPM258.1 CPM0.43