Sammy Phouminh

pummelvision

University of Houston

Tier

Brand

Champion

3 - 3

CSL Record

-

CSL ELO

-

AVG KDA

0.0

AVG DMG

0.0

AVG GPM

0.0

AVG CPM

CSL Game History