Jeremy flaherty

Jflahert15

Shenandoah University

Tier

Thresh

Champion

0 - 6

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

-

AVG KDA

0.0

AVG DMG

0.0

AVG GPM

0.0

AVG CPM

CSL Game History

Nov 2, 2019

vs

support

Nov 2, 2019

vs

Nov 9, 2019

vs

support

Nov 9, 2019

vs

support

Nov 16, 2019

vs

WVU

support

Nov 16, 2019

vs

WVU

support