Tergel-od Ganzurkh

Kyohaku

Rockford University

Discord logo white #5971

Tier

Thresh

Champion

0 - 4

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

-

AVG KDA

0.0

AVG DMG

0.0

AVG GPM

0.0

AVG CPM

CSL Game History

Nov 2, 2019

vs

support

Nov 2, 2019

vs

support

Nov 9, 2019

vs