Austin DeRosa

VarsityAthlete

Norwich University

Tier

Thresh

Champion

1 - 8

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

1.33

AVG KDA

7,478.0

AVG DMG

183.91

AVG GPM

1.03

AVG CPM

CSL Game History