Thomas Kerr

Thícc

Northern Arizona University

Tier

Nidalee

Champion

0 - 6

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

2.29

AVG KDA

11,708.67

AVG DMG

298.63

AVG GPM

3.11

AVG CPM

CSL Game History

PokemonMasta#1286

battle.net

Zarya

ow hero

0 - 0

CSL Record

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team