Mitchell Blake

MitchyB40

Arcadia University

Rocket ID

0 - 1

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team

Nov 9, 2019

vs