Philippe Mazanov

Flippachu

University of Maryland, College Park

Bio

AKA Linkling, Flippachu

Flippy

Gamer Tag

6 - 0

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team

Oct 19, 2019

Flippachu

vs

Oct 19, 2019

Flippachu

vs

Oct 19, 2019

Flippachu

vs

Oct 19, 2019

Flippachu

vs

Oct 19, 2019

Flippachu

vs

Oct 19, 2019

Flippachu

vs